Book cover - Ang Nobya ni Petrakos(Tagalog Version) - Author Hiromi Kobayashi

Ang Nobya ni Petrakos(Tagalog Version)

Author Hiromi Kobayashi

  • Release Date: 2017-07-27
  • Genre: Women

Ang Nobya ni Petrakos(Tagalog Version) Summary


Ang Nobya ni Petrakos(Tagalog Version) - Ang Petrakos Industries ay ang pandaigdigang kompanya ng pandagat na transportasyon ng Gresya. Ang tagapamahala, si Giannis Petrakos, ay kilala sa kaniyang walang pusong kagalingan sa industriya. Siya rin ang lihim na minamahal ni Maddy, isang pansamantalang empleyada sa kaniyang bahay. Mukhang hindi maganda ang takbo ng mga bagay para kay Maddy.  Nang siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa isang mahalagang pagpupulong, napala niya ang kaniyang galit.  Pagkatapos ay pumunta siya sa kaniyang silid na may intensyong humingi ng paumanhin, pero nakita niya itong naghihintay sa kaniya na halos walang suot at kakaligo lang. Mayroon siyang maganda at sosyal na kasintahan! Subalit… siya rin ang pakay ng kaniyang pagnanasa! Kaya ba niyang tutulan ang kaniyang mapilit na panunukso? Anong mangyayari kung siya ay magpaparaya sa kagustuhan niya?

keyboard_arrow_up